Teatrul Dramatic ,,Ion D. Sîrbu"

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează, la sediul său din localitatea Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.28, judeţul Hunedoara în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Teatrul Dramatic ,,Ion D.Sîrbu” Petroşani.

 

Anunț Public Afișare Concurs 2021
Caiet de Obiective
Regulament de organizare și desfășurare al concursului
Organigrama
ROF
Statul de funcții
Buget 2018
Buget 2019
Buget 2020
Buget 2021