Teatrul Dramatic ,,Ion D. Sîrbu"

Vineri, 11 Mai 2018, ora 19.00, Sala ARTElier.