Informații Publice

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

 

1.2 Conducerea

1.3 Regulament de organizare și funcționare

1.4 Organigrama instituției

1.5 C.C.M.

1.6 Regulament  de ordine interioară

1.7 Cod de etică și integritate

1.7.1 Declarație și Plan de integritate

1.8 Carieră

1.9 Rapoarte 

1.9.1 Rapoarte de activitate

1.9.2 Rapoarte de audit

2.0 Buget

2.1 Declarații de avere și interese

2.2 Formulare

  • Formular de solicitare Legea nr. 544 din 2001
  • Model de reclamație administrativă I – răspuns negativ
  • Model de reclamație administrativă II – nu s-a răspuns la termen